Έκδοση Οικοδομικών Αδειών

Έκδοση Οικοδομικών Αδειών

Αξιοποιώντας στο έπακρο τα εξειδικευμένα στελέχη που απαρτίζουν το επιτελείο των μηχανικών της εταιρείας και των συνεργατών μας, προβαίνουμε στην εκπόνηση εμπεριστατωμένων μελετών και στην έκδοση οικοδομικών αδειών που είναι απόλυτα εναρμονισμένες με τον σύγχρονο τρόπο ζωής.

Με κινητήριο μοχλό την εμπειρία μας και βασικό ζητούμενο την σχεδιαστική και λειτουργική πληρότητα των μελετών μας έχουμε την δυνατότητα να σας παρουσιάσουμε λύσεις άκρος ευρηματικές και ρεαλιστικά υλοποιήσιμες.

Wechat