Blog

Latest News

Trastor: Ποια ακίνητα παρουσιάζουν αυξημένη ζήτηση-Ο ρόλος των πολυεθνικών

Ο τομέας των γραφείων ηγείται στην αντιστροφή της αρνητικής τάσης στην αγορά ακινήτων σύμφωνα με τον ετήσιο απολογισμό της TRASTOR ΑΕΕΑΠ για το 2016. Αντίθετα, περαιτέρω πιέσεις αναμένονται στην αγορά καταστημάτων, καθώς η μετεγκατάσταση καταστημάτων αυξάνει το απόθεμα σε δευτερεύουσες αγορές της Αθήνας και άλλων πόλεων.

Όπως επισημαίνεται στα γραφεία παρατηρείται σταθερός και αυξανόμενος ρυθμός απορρόφησης του αποθέματος κτιρίων υψηλών προδιαγραφών με τον ετήσιο ρυθμό μεταβολής των ενοικίων να προσεγγίζει κατά μ.ο.+1,6% στους κύριους άξονες εγκατάστασης της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Η νέα ζήτηση προέρχεται κυρίως από τους κλάδους του χρηματοπιστωτικού (εταιρείες διαχείρισης δανείων), φαρμακευτικού και τεχνολογικού τομέα, με επιθυμητό τόπο εγκατάστασης το επιχειρηματικό κέντρο της Αθήνας και τη Λ. Κηφισίας ενώ η μέση ζήτηση αφορά σε επιφάνεια 1.500 – 2.000 τετραγωνικά μέτρα (τ.μ.)

Ο τομέας των καταστημάτων είναι ο κλάδος που αναμφίβολα λόγω της πτώσης της κατανάλωσης έχει επηρεαστεί περισσότερο αρνητικά από το 2008 με τη σωρευτική πτώση να ξεπερνά κατά μέσο όρο το 65% τόσο σε επίπεδο αξιών όσο και μισθωμάτων, ωστόσο η επάνοδος της κατανάλωσης σε θετικούς ρυθμούς σηματοδοτεί ότι ο τομέας θα είναι και αυτός με τις μεγαλύτερες προσδοκώμενες υπεραξίες.

Οι πολυεθνικές αλυσίδες κυρίως από τον κλάδο ένδυσης-υπόδησης μετά την επιτυχημένη εγκατάστασή τους στα υφιστάμενα σύγχρονα εμπορικά κέντρα επιστρέφουν στους κύριους εμπορικούς δρόμους προσφέροντας όμως κυρίως μισθώματα ως ποσοστό επί του κύκλου εργασιών τους. Οι ελληνικές επιχειρήσεις λιανεμπορίου με μέση ζήτηση 50- 150 τμ συνεχίζουν να μετεγκαθίστανται στις βασικές εμπορικές αγορές αυξάνοντας όμως σημαντικά το απόθεμα χώρων σε δευτερέουσες τοποθεσίες όπου αναμένεται συνέχεια της πτωτικής τάσης των μισθωμάτων εντός του έτους.

Ο κλάδος των αποθηκών και logistics ακινήτων παρουσιάζει τα καλύτερα θεμελιώδη σε σχέση με τον κλάδο των γραφείων/καταστημάτων, αφού το μεγαλύτερο ποσοστό του σύγχρονου αποθέματος αντιπροσωπεύει κατασκευές built to suit με στόχο την ιδιόχρηση. Ωστόσο η συνεχής πτώση του λιανικού τζίρου και της βιομηχανικής παραγωγής οδήγησε της εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο σε εξορθολογισμό των απαιτούμενων επιφανειών τους με άμεση επίπτωση στα μισθώματα και της αξίες του κλάδου (-57% από το 2008).

Η μέση ζήτηση για σύγχρονους χώρους αφορά σε επιφάνεια 5.000-10.000 τμ, ενώ έντονη κινητικότητα στον κλάδο προβλέπεται από τις μεγάλες αλυσίδες τροφίμων και των 3PL providers με επιθυμητό τόπο συγκέντρωσης την περιοχή του Ασπροπύργου λόγω της εξαιρετικής πρόσβασης στο εθνικό διαμετακομιστικό δίκτυο.

Σε ετήσια βάση αναμένεται στον κλάδο μέση άνοδος 1% στα ενοίκια σύγχρονων αποθηκευτικών χώρων ενώ λόγω του σχεδόν μηδενικού αποθέματος προς πώληση και της δυσκολίας εύρεσης κατάλληλης γης προς ανάπτυξη αναμένουμε αύξηση των τιμών των συγκεκριμένων ακινήτων κατά μ.ο. 2,0% με αποκλειστικό οδηγό την αποκλιμάκωση των διψήφιων εισοδηματικών αποδόσεων.

Σύμφωνα με τη διοίκηση της Trastor, η αγορά ακινήτων αναμένεται να είναι ένας από τους πρώτους κλάδους που θα επανέλθει σε ανοδική τροχιά, εφόσον η Ελλάδα ξεφύγει από το σημερινό υφεσιακό φαύλο κύκλο. Η προοπτική σταθεροποίησης και ανάκαμψης της αγοράς ακινήτων εξαρτάται, μεταξύ άλλων, από την ενίσχυση των προοπτικών ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας, τη βελτίωση των προσδοκιών των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών, τη βελτίωση των συνθηκών χρηματοδότησης από το τραπεζικό σύστημα, τον περιορισμό της γραφειοκρατίας, την ολοκλήρωση του έργου του κτηματολογίου, καθώς και από τη διαμόρφωση ενός σταθερού φορολογικού θεσμικού πλαισίου.

Στον κλάδο των επαγγελματικών ακινήτων παρατηρείται ουσιαστική ανάκαμψη της μισθωτικής συναλλακτικής δραστηριότητας η οποία δε διαφαίνεται να σχετίζεται τόσο με τις προσδοκίες γενικότερης ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας όσο με τα ίδια τα θεμελιώδη της κτηματαγοράς τα οποία και έπειτα από την ευρεία επιδείνωσή τους από το 2008 και της ραγδαίας πτώσης της κατασκευαστικής δραστηριότητας, έχουν αναδείξει σημαντικές ευκαιρίες κυρίως σε ακίνητα πρώτης κατηγορίας πυροδοτώντας την αντιστροφή της τάσης που επικράτησε τη τελευταία επταετία όπου η επιχειρηματική δραστηριότητα συρρικνωνόταν σε άξονες με απόθεμα χώρων δεύτερης και τρίτης κατηγορίας.

Στο πλαίσιο όπου παράλληλα επιβεβαιωθούν θετικοί ρυθμοί ανάπτυξης του ΑΕΠ, αναμένεται το νέο μακροχρόνιο σημείο ισορροπίας της κτηματαγοράς να εξαρτηθεί πλήρως από την ελαστικότητα της ζήτησης και το 2017 να αποτελεί έτος θετικού ρυθμού μεταβολής των ενοικίων σε όλους τους κλάδους των επαγγελματικών ακινήτων ενώ η σταθεροποίηση των ζητούμενων αποδόσεων αναμένουμε να επιφέρει και μικρή αύξηση των τιμών έπειτα μίας σωρευτικής απώλειας από το 2008 που κατά μέσο όρο ξεπερνά το 55% στο σύνολο της κτηματαγοράς.

Φώτης Κόλλιας
fotisk2@euro2day.gr

Πηγή  άρθρου : https://www.b2green.gr

Print Friendly, PDF & Email
Wechat